پارتیشن آلومینیومی دو جداره

انتخاب مدلتولید و طراحی پارتیشن آلومینیومی ذو جداره توسط شرکت پومر

طول:

عرض:

ارتفاع:

نوع و جنس سازه: