میز مدیریتی اترک

ساخته شده از بهترین مواد اولیه و با استحکام بالا

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن: kg